Organisatie
- Reorganisatie: zie hem aankomen
- Levensvatbaarheid: ik en de organisatie
- In gesprek met je achterban
- Een wijs besluit
- Maatwerk-training ondernemingsraad
- Basiscursus ondernemingsraad (OR)
- Pensioen en fusies of hoe verschillen in rijkdom worden verrekend
- Maatwerk-training ondernemingsraad
- OR in een dag, training voor nieuwe OR leden
- Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in één dag
- Medezeggenschap voor de Personeelsvertegenwoordiging
- Medezeggenschap voor Startende Ondernemingsraden
- Het opbouwen en behouden van een goede relatie met de achterban
- Basistraining (W)OR in 2 dagen
Overig
- Coaching voor ondernemingsraden
- Meditatie als hulp bij onderhandelen
- Raam CAO’s “a window of opportunities” voor ondernemingsraden
Speciale Bijeenkomsten
Professionalisering en zelfsturend leren
- Intervisie voor ondernemingsraden
- training effectief communiceren
- Congruent Handelen
- Stukken beter lezen door de ondernemingsraad
- Stukken beter schrijven door de ondernemingsraad
- Pensioen bijspijkercursus, de basis
- Training pensioen voor de OR: bestuurlijke aspecten
- Leidinggeven voor het DB van de OR, open inschrijving maatwerk(!)
- Basis training WOR, open inschrijving maatwerk(!)
- Basis training WOR, open inschrijving maatwerk(!)
- OR Training: Communicatie met de achterban
- Cursus Voorzitter en secretaris (OR)
OR traint OR
- Wie schrijft die blijft
?>